Топлоизолационни панели за покриване IsoAgro 3 и IsoAgro 5

Панелите IsoAgro се препоръчват за покривите на агрозоотехнически сгради, където минималният наклон на покрива е 7%. Този тип термоизолационни панели са налични с 3 или 5 вълни, с лицева страна от стъклени влакна и друга от ламарина от предварително боясидана стомана, със сърцевина от полиуретанова пяна PUR.

  1. Ламарина от предварително боядисана поцинковата стомана, съгласно EN 10143, EN 10346 şi EN 10169, издания в сила. Микропрофилирания: СТАНДАРТ.
  2. Сърцевина: полиуретанова пяна PUR (не е вредна).
  3. Стъклени нишки, устойчиви на микроорганизми, бактерии или киселини, които се откриват обичайно във фермите. Дебелина 0.5 мм. Цвят: непрозрачно бяло.
  4. Самозакрепващ винт с шайба и уплътнение EPDM.
  5. Метално капаче с уплътнение.

Допустими натоварвания:

 

D
(мм)

Тегло
[
кг]/м2

U*
[W/
м2K]

 

Изчислителни стойности, натоварване от сняг [kN/м2]

0.75

1.00

1.50

U1

U2

Допустимо разстояние между подпорите [м]

40

6.80

0.52

0.50

2.5

2.1

1.8

50

7.20

0.43

0.41

2.5

2.1

1.8

60

7.60

0.36

0.35

2.5

2.1

1.8

80

8.30

0.27

0.26

2.5

2.1

1.8

100

9.00

0.22

0.21

2.5

2.1

1.8

U* – коефициент на топлопреминаване.

U1 – коефициент на топлопреминаване, отчитащ геометрията на профила на панела и термичното въздействие на свързването.

U2 – коефициент на топлопреминаване, отчитащ геометрията на профила на панела.

Стандартната дължина на панела е между 2 и 10 м. Панелите с дължина, която надвишава този интервал могат да се изпълнят само с предварителна консултация техническия отдел.

Допустими отклонения в размерите:

 

ДЪЛЖИНА между 2.000 – 4.000 мм

± 10 мм

ДЪЛЖИНА > 4.000 мм

± 15 мм

Отклонение от перпендикулярноста

5 мм

ПОЛЕЗНА ШИРИНА

± 7,5 мм

ДЕБЕЛИНА (D) = 40 мм

± 3 мм

ДЕБЕЛИНА (D) = 50, 60 мм

± 4 мм

ДЕБЕЛИНА (D) = 80, 100 мм

+ 6, – 4 мм