Сертификати

Съгласно европейските стандарти, дейността на фирмата се осъществява в Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, здравето и оперативната сигурност.

TeraSteel инвестира в модерни технологии с постоянна загриженост за постигане на най-високите стандарти за качество при производството на продуктите.

Идентифицирането на нови технически решения остава един от нашите стратегически приоритети. При спазване на изискванията на референтния стандарт EN 14509 е атестирано съответствието на панелите за прилагане на маркировката CE, чрез осъществяване на първоначални изпитвания тип IIT от нотифицирани лаборатории.

За стоманените структурни елементи (поцинковани профили) е издаден Сертификат за съответствие на производствения контрол във фабриката, с номер 2003 - CPR - 726 от сертифициращия орган SRAC CERT S.R.L; за посочените продукти се прилага маркировката за съответствие СЕ.